023 - 5344488 info@fonts-files.nl

Zorgbalans advertenties

Medio april 2017 is er een nieuwe wervingscampagne gemaakt voor Zorgbalans. Voor het vormgeven van de offline activiteiten op het gebied van employer branding werd Fonts + Files gevraagd mee te denken. Deze zal het hele jaar door op bepaalde momenten zichtbaar zal zijn.