023 - 5344488 info@fonts-files.nl

Tot op het bot

Tot op het Bot, geschreven door de Haarlemse Stadsarcheologe Anja van Zalinge en Constance van der Linde.

Onder onze voeten, gewoon op straat, op plekken waar je ze soms helemaal niet verwacht, liggen de sporen van de lange geschiedenis van Haarlem verborgen. BijĀ archeologische opgravingen kwamen op de Botermarkt en het Begijnhof meer dan honderd menselijke skeletten aan de oppervlakte. Nog nooit eerder zijn er tijdens opgravingen in onze stad zoveel tegelijkertijd en bij elkaar gevonden. Het zijn de restanten van mensen die eeuwen geleden, na hun overlijden, aan de Haarlemse bodem werden toevertrouwd.

De ontdekkingĀ  van de graven, zo vlak onder de straatstenen, heeft ons in contact gebracht met tientallen mannen, vrouwen en kinderen die in middeleeuws Haarlem hebben rondgelopen. Hoe zag Haarlem er in de vijftiende eeuw uit en hoe was het leven in die tijd? Waarom lagen de skeletten op deze plekken, hoe werden ze opgegraven en onderzocht? Dit boek neemt de lezer mee naar hun graven en het archeologisch onderzoek daarnaar en onthult gaandeweg het verhaal van deze eeuwenoude botten.

 

www.uitgeverij-loutje.nl/tot-op-het-bot/