023 - 5344488 info@fonts-files.nl

Malmberg Kleuterplein

In 2008 introduceerde educatieve uitgeverij Malmberg ‘Kleuterplein’, een nieuw pakket voor groep 1 en 2 van het basisonderwijs. Het combineert de ontwikkelings-gebieden taal, rekenen, wereldoriëntatie, motoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling, muziek en voorbereidend schrijven. Verdeeld over twee mappen kent Kleuterplein 16 thema’s aan de hand waarvan kleuters de wereld om hen heen ontdekken en ervaren. Na een bureaucompetitie werd gekozen voor het ontwerp van Fonts + Files. Vormgeving en lay-out van de mappen en modules en de coördinatie van het illustratietraject werden vervolgens door onze studio verzorgd.