023 - 5344488 info@fonts-files.nl

Elbersen Automatisering driehoeksborden

Medio december is opdrachtgever Elbersen Automatisering – waarvoor we onlangs ook al een brochure ontwierpen – goed vertegenwoordigd op de driehoeksborden in de regio.

Met het oog op de komende jaarwisseling besloot men ‘goede voornemens’ als thema te hanteren voor de campagne. Daarin worden het bedrijf én enkele belangrijke expertisegebieden onder de aandacht gebracht. Fonts + Files tekende ditmaal voor concept én copy.

Share This